dcsimg

Markförstärkningsarbeten vid Sandfjärdsgatan i Årsta, nattetid 16 - 22 juli

Arbetsområdet är markerat med rosa på kartan ovan.
Arbetsområdet är markerat med rosa på kartan ovan.

Inom projekt Årstastråket etapp 2 kommer markförstärkningsarbeten att ske mellan 16 och 22 juli, kl. 01-05 på natten. Arbetena sker vid spåren för tvärbanan i höjd med Sandfjärdsgatan mot Valla torg. Markförstärkningsarbetena består i spontning, som utförs för att säkerställa att markförhållandena inte ska förändras på platsen.

Då arbetena sker nära spåret måste elen för tvärbanan stängas av. Markförstärkningsarbetena utförs under natten för att trygga en säker arbetsplats och för att kollektivtrafiken inte ska störas.

Stockholms stads entreprenör kommer i ett senare skede schakta för ledningar som ska läggas parallellt med tvärbanans spår. Arbetet utförs av R&R Markentreprenad på uppdrag av Stockholms stad.

Arbetena genomförs inom kvarteret Glavsfjorden, som ingår i Årstastråket etapp 2. Kvarteret ligger vid tvärbanans station Valla Torg och Rämensvägen och här byggs 144 bostadsrätter, en förskola och en aktivitetspark.

Läs mer om

Uppdaterad