dcsimg

Programsamråd om Alvik östra

Nu finns ett programförslag för att skapa en mer sammanhållen stadsmiljö i Alvik östra. I förslaget byggs cirka 1800 nya bostäder, en ny skola med bibliotek, en idrottshall samt sex förskolor. Promenadstråk längs Alvik strand, torg och parker i området ska utvecklas. Du kan tycka till om förslaget till den 3 april 2019.

Inbjudan till programsamråd

Planområde

Stockholm växer och i Stockholm stads översiktsplan är Alvik utpekat som ett viktigt utvecklingsområde. Alvik har ett centralt läge, ligger naturskönt och det finns bra kommunikationer.

Arbetet i stadsutvecklingsområdet Alvik sker i två program - Alvik östra och Alvik västra.

Alvik östra omfattar Alviks strand, Tranebergs strand, delar av Traneberg, Alviks torg och Salkhallen.

Programförslagets innehåll

Förslaget innebär cirka 1800 nya bostäder, mer service och nya mötesplatser. Förslaget skapar en tätare, mer sammanhållen och mångsidig stadsmiljö. Bostäderna är huvudsakligen lägenheter i kvarter. Ambitionen är att ha en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter.

Alviks torg ska utvecklas och blir en central plats i området. Befintliga parker, platser samt gröna promenadstråk och stråk längs med vattnet vid Alvik strand och Tranebergs strand utvecklas.

Programförslaget innehåller även en ny grundskola med årskurs F-9 för 900 elever med bibliotek och en ny idrottshall under ett av bostadskvarteren. Även sex nya förskolor planeras på olika platser i området.

Titta på förslaget och lämna synpunkter

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Du kan även skicka dina synpunkter med brev eller e-post* till:
Stockholms stadsbyggnadskontor,
Registraturen, Box 8314
104 20 Stockholm.
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange diarienummer 2013-06204

* De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.
Hur vi arbetar med personuppgifter

Programförslaget visas under samrådstiden 6 februari – 3 april 2019 på följande platser:

Välkommen på öppet hus

Välkommen på öppet hus torsdagen den 7 mars klockan 18 – 20.30 i Alviks Kulturhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168 A, Alvik.

Då finns representanter från Stockholms stad på plats för att berätta om förslaget och svara på frågor. Klockan 18.30 presenteras förslaget översiktligt och därefter finns det möjlighet att gå runt bland flera olika stationer för att få veta mer.

Läs mer om programmet

Uppdaterad