dcsimg

Samråd om nya lägenheter vid Malmköpingsvägen

Korsningen Malmköpingsvägen/Västermovägen. Illustration: Reierstam Arkitektur

Välkommen att tycka till om planerna på att bygga cirka 30 nya lägenheter i korsningen Malmköpingsvägen och Västermovägen i Örby.

Inbjudan till samråd

Nya bostäder

Förslaget till ny detaljplan kommer göra det möjligt att ersätta ett oanvänt kapell med cirka 30 nya bostäder.

Planområde

Förslaget gäller fastigheten Självstarten 22 och ligger i korsningen Malmköpingsvägen och Västermovägen i Örby.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 februari till och med 26 mars i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4. Förslaget visas även på stadsdelsförvaltningen Årsta-Enskede-Vantör på slakthusplan 8 samt på Örby bibliotek.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls måndag den 4 mars klockan 16.00 – 19.00 i Örby bibliotek på Gamla Huddingevägen 425.

Läs mer om projektet

Uppdaterad