dcsimg

Seminarium - Alla barn är lika värda och har samma rättigheter

Hur är det att vara ett barn i staden och hur säkerställs att alla barn oavsett funktionsförmåga kan ta del av och vara aktiva i staden? Välkommen till Stockholmsrummet den 7 februari klockan 16.00–17.00 på ett seminarium om att bygga stad för alla barn på lika villkor.

Stadens funktionshindersombudsman Pia Ehnhage är på plats för att berätta om funktionshinderperspektivet och hur staden arbetar med att göra miljöer, verksamheter och tjänster tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga. På så vis kan barn och unga med funktionsnedsättning vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor som alla andra.

Malin Bernt, samordnare Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, ger konkreta exempel på betydelsen av tillgänglighet och delaktighet för barn och unga med funktionsvariationer.

Seminariet tar avstamp i Barnkonventionens Artikel 2. Alla barn är lika värda och har samma rättigheter.

Varmt välkommen till Stockholmsrummet den 7 februari klockan 16.00–17.00!
Ingen föranmälan krävs.

Fler programpunkter i samband med utställningen Att växa i en stad som växer

Programpunkten är en del i ett större program som sker i Stockholmsrummet i samband med utställningen Att växa i en stad som växer. Vid fyra tillfällen tar vi oss an artiklar i barnkonventionen för att undersöka vad de betyder för stadens arbete med barns rättigheter. Stockholmsrummet hittar du på bottenplan i Kulturhuset, Sergels torg.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Anna Jönsson, som är projektledare:

E-post: anna.b.jonsson@stockholm.se

Läs mer om Stockholmsrummet

Uppdaterad