dcsimg

Stopp för bostadsplaner i kvarteret Bondesonen

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att avsluta planarbetet med 34 nya bostadsrätter i hörnet Skånegatan/Renstiernas gata.

Staden har planerat ett nytt bostadshus med upp till sex våningar i kvarteret Bondesonen vid Nytorget. Planen var ute på samråd under vintern och fick då många negativa synpunkter från remissinstanser som Länsstyrelsen, stadsmuseet och stadsdelsnämnden. Länsstyrelsen ser omfattande negativa konsekvenser på kulturmiljön, och även förskolemiljön och förlusten av parkmark får kritik.

Samtliga privatpersoner som lämnat synpunkter är negativa. Även deras synpunkter har handlat om påverkan på kulturmiljön och barnens förskolegård, och de menar att områdets skönhet och unika karaktär förstörs.

Stadsbyggnadskontoret har studerat möjligheterna att bebygga platsen genom olika förslag, men nu kommit fram till att det inte är möjligt att finna en lämplig avvägning mellan olika intressen om planarbetet fortsätter.

En enig stadsbyggnadsnämnd beslutade utifrån detta att planarbetet ska avslutas.

Uppdaterad