dcsimg

Stadsutvecklingsområde Hammarby Sjöstad

Sjöstaden var tänkt som OS-by och miljöaspekterna fick en framträdande roll. Istället för OS-by utvecklades Hammarby Sjöstad till ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med hög miljöprofil.

Projektfakta

För att kunna utveckla Hammarby Sjöstad har staden fått genomföra en stor omvandling av infrastrukturen. Trafikbarriärer har byggts bort och gamla industri- och terminalområden har avvecklats, koncentrerats eller fått en ny användning.

Varför?

Redan 1990 drogs de första strecken till vad som idag växer till Hammarby Sjöstad. Huvudidén i planarbetet var att visa på en unik möjlighet att vidga den centrala innerstaden med vatten i fokus, samtidigt som ett gammalt industri- och hamnområde skulle förvandlas till en modern stadsdel.

Vad?

När Hammarby Sjöstad är fullt utbyggd kommer stadsdelen rymma 11 000 lägenheter för drygt 25 000 invånare. Totalt kommer cirka 35 000 personer att bo och arbeta inom området.

Här finns till exempel äldreboende, förskolor, skolor, vårdmottagning och läkarbåt. Det finns också ett växande affärsliv - bland annat dagligvaruhandel, restauranger, kaféer, frisersalonger, skomakeri, kemtvätt, blomsterhandel och skräddare. Dessutom är det nära till Sickla stormarknad.

Hammarby Sjöstad har även platser för småbåtar och en idrottshall. Det är Idrottsförvaltningen som ansvarar för uthyrningen av platser vid bryggorna för småbåtar.

Det är nära till både Nackareservatet och Hammarbybacken. Det finns också tillgång till ett bibliotek och till kultur- och utbildningsaktiviteter både på Kulturama och i Fryshuset, främst för barn och ungdomar.

I Sjöstadskapellet har Sofia församling aktiviteter för alla åldrar. Den närliggande Dieselfabriken i Sickla erbjuder teaterlokaler, bibliotek, konsertverksamhet och kulturverkstäder.

Miljöperspektiv

Miljöprogram

Hammarby Sjöstad har ett eget miljöprogram med syfte att fokusera på miljöfrågorna i planering och genomförande.

Stadsdelen har också en egen kretsloppsmodell - Hammarbymodellen - som visar hur energi-, avfalls- och vattenhanteringen kan integreras.

Miljösatsning

I den stora miljösatsning som varit en viktig del i byggandet av Hammarby Sjöstad ingår satsningar på trafiksituationen och kollektivtrafiken. Förutom bussar och Tvärbanan, den spårväg som givits en central sträckning genom Sjöstadens esplanad och har fyra hållplatser i stadsdelen, finns även färjeförbindelse över Hammarby Sjö med kvartstrafik från tidig morgon till midnatt. Dessutom har de boende tillgång till bilpool i området.

GlashusEtt - miljöinfocenter

Ett viktigt led i denna stora miljösatsning är det miljöinformationscentrum, GlashusEtt, som ligger centralt i området. Här finns möjlighet för områdets boende att få råd och tips i olika miljöfrågor. På GlashusEtt tar man också emot studiebesök och anordnar utställningar.

Öppettider för GlashusEtt

 • GlashusEtt

  Öppettider GlashusEtt

 • Hitta hit

  Adress

  Lugnets Allé 39, 120 65 Stockholm

 • Kontakt

  Kontakt

  Telefon 08 - 522 137 00

Kontakt

Maria Cederborg

Projektledare, exploateringskontoret

Bildspel

Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Projekt i Hammarby Sjöstad

Det mesta i stadsutvecklingsområdet Hammarby Sjöstad är färdigbyggt men det pågår fortfarande en del projekt som du kan läsa om här.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad