dcsimg
Projekt Planerat

Beläggning gångyta Norra Hammarbyhamnen

Gångytan längs med Norra Hammarbyhamnen mellan Östgötagatan och Alsnögatan får en ny beläggning på gångbanan i form av ett drygt två meter brett stråk av betongplattor. Sträckan är ca 1,5 kilometer lång. Smågatstenen byts också ut vid Tegelviksgatans anslutning mot kajen.

Projektfakta

Populärt promenad- och rekreationsstråk får ny beläggning

Längs med Norra Hammarbyhamnen går ett populärt promenad- och rekreationsstråk. Sträckan är också ett utpekat pendlingsstråk i stadens cykelplan. Beläggningen på gångbanan kommer delvis att bytas ut till betongplattor för förbättrad säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för gående. Åtgärderna kommer även att förbättra framkomlighet och säkerhet för cyklisterna då standardhöjningen på gångbanan innebär att antalet som går i cykelbanan minskar.

2 meter bred och jämn gångbana

På sträckan mellan Östgötagatan och Alsnögatan längs med Norra Hammarbyhamnen består beläggningen på gångbanan av smågatsten. Smågatstenen är svår att ta sig fram på för många gående och därför använder ett stort antal gående den parallella cykelbanan som har en slät beläggning.

Beläggningen görs därför om på gångbanan så att ett drygt två meter brett stråk blir jämt, fast och lättare att underhålla. På så sätt blir gångbanan säker och tillgänglig. I och med att man byter ut beläggningen på gångbanan undviker man också att gående väljer cykelbanan.

Planerad byggstart under 2019

Stockholms stad kommer att genomföra projektet. Den planerade byggstarten är 2019 och beräknas vara klart år 2020.

 

 

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad