dcsimg
Bergholmsstråket - White Arkitekter
Projekt Planerat

Bergholmsbacken utvecklas med skola, förskolor och bostäder

Bagarmossen

Bergholmsbacken (Rustmästaren 2 m.fl.) mellan Bagarmossen och Skarpnäck omfattar cirka 650 lägenheter. Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F-9 samt två förskolor. Idag finns en skola på området samt vägar, natur, och idrottsytor.

Samrådsinformation

Projektfakta

Planen för Bergholmsbacken (Rustmästaren 2 m.fl) omfattar cirka 650 lägenheter, varav 270 hyresrätter och 380 bostadsrätter. Av bostäderna planeras cirka 72 blir vårdbostäder, vilket är boende för äldre med stort vårdbehov.

Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F- 9 samt två förskolor. Parkering för bostäderna planeras i två gemensamma parkeringsgarage. I projektet ingår även utveckling av delar av Bergholmsparken, skogspartiet mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

Detaljplanen är den första av flera kommande planer med utgångspunkt i programmet för Bagarmossen och Skarpnäck som godkändes 2016-10-27.

Nya bostäder och en ny skola och förskolor i Bergholmsbacken innebär också att sambandet med Skarpnäck kan utvecklas och förbättras i enlighet med översiktsplanens tredje strategi – att koppla samman stadens delar och förtäta i kollektivtrafiknära lägen.

Projektet ingår i stadsutvecklingsområdet Bagarmossen-Skarpnäck.

Tidplan

  • Programmet för Bagarmossen och Skarpnäck  godkändes 2016-10-27.
  • Start-PM för Bergholmsbacken (första detaljplanen för programmet) godkändes i februari 2017.
  • 2017-2018, framtagning av handlingar, utredningar och analyser
  • Samråd genomfördes 22 augusti-3 oktober 2018 för Bergholmsbacken. Planen bearbetas därefter utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Ett något omarbetat detaljplaneförslag kommer preliminärt att skickas ut på granskning under hösten 2019. Därefter kan planen antas i stadsbyggnadsnämnden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsplan för samrådsförslaget Bergholmsbacken, Bagarmossen.
Illustrationsplan för samrådsförslaget Bergholmsbacken, Bagarmossen. Klicka i bilden för att se hela området.
Visionsbild Bergholmsstråket - White Arkitekter
Visionsbild Bergholmsstråket - White Arkitekter
Kvarter A. Byggaktör - Småa, Arkitekt - ALMA Arkitekter
Kvarter A. Byggaktör - Småa, Arkitekt - ALMA Arkitekter
Kvarter B. Byggaktör - Borätt, Arkitekt - Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter B. Byggaktör - Borätt, Arkitekt - Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter J. Byggaktör - Sisab, Arkitekt - Arkitema
Kvarter J. Byggaktör - Sisab, Arkitekt - Arkitema
Visionsbild över Skarpnäcksvägen och Bergholmsbacken. Illustration: White arkitekter/Tovatt architects & planners.
Visionsbild över Skarpnäcksvägen och Bergholmsbacken. Illustration: White arkitekter/Tovatt architects & planners.

Kontakt

Nynke De Jong

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Rosander

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Frågor och svar

Projekt i Skarpnäcks stadsdelsområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad