dcsimg
Ortofoto, Björkhagens centrum.
Projekt Planerat

Bostäder längs Halmstadsvägen

Björkhagen

Detaljplanen föreslår ca 90-100 bostäder längs Halmstadsvägen, centralt i Björkhagen. Utöver bostäder stärks Björkhagens centrum genom upprustning av allmänna platser och fler lokaler för verksamheter.

Projektfakta

90-100 hyresrätter längs Halmstadsvägen

Projektet omfattar ca 90-100 bostäder vid Björkhagens centrum. Tillsammans med en tidigare markanvisning på ca 45 lägenheter blir det ett gemensamt projekt, ca 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation. Tre platser längs med Halmstadsvägen föreslås för nybyggnation, där huset vid korsningen Halmstadsvägen/Hässleholmsvägen ersätts med ett flerbostadshus. Utöver bostäder stärks Björkhagens centrum genom fler lokaler för verksamheter. Svenska Bostäder planerar att även bygga om befintliga lokaler.

Alla lägenheterna planeras bli hyresrätter. Svenska Bostäder äger och förvaltar idag en stor del av fastigheterna i Björkhagens centrum. Björkhagen är som helhet kulturhistoriskt intressant med flera byggnader som är kulturhistoriskt klassade. De kulturhistoriska värdena är viktiga att studera och beakta i det fortsatta planarbetet.

Byggaktör

Svenska Bostäder.

Tidplan

  • Samråd planeras till början av 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad