dcsimg
Visionsbild på hus.
Projekt Pågående

Bostäder längs Hantverkargatan

Kungsholmen

Längs Hantverkargatan har 44 lägenheter byggts inom projektet Basaren. Stockholms stad anlägger trappor och har rustat upp Ture Nermans Gränd.

Projektfakta

44 lägenheter längs Hantverkargatan

Stockholms kooperativa bostadsförening har byggt 44 lägenheter längs Hantverkargatan.

Stockholms stad anlägger trappor, på båda sidor om byggnaderna mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata. Arbetet har pågått sedan sommaren 2018 och från vintern fram till april kommer mindre arbeten att utföras. Trapporna beräknas vara klara under senvåren 2019.

Inflyttning 2018

I februari 2018 var det inflyttning i SKB:s nya bostäder på Hantverkargatan.

Stockholms kooperativa bostadsförening

Upprustning av Ture Nermans Gränd

Ture Nermans Gränd har upprustats och öppnade igen under december 2016.

Vill du veta mer?

Detaljplanerna för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Om Basaren i Bygg- och plantjänsten

Om Ture Nermans Gränd i Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad