dcsimg
Projekt Pågående

350 bostäder, verksamhetslokaler och förskola i Annedal

Mariehäll

Inom kvarteret Baltic 8 i Annedal planeras cirka 350 bostäder, cirka 2 200 kvadratmeter yta för verksamhetslokaler och en förskola om fem avdelningar. Baltic 8 kommer att utgöra en av de sista pusselbitarna i ett nästintill färdigställt Annedal.

Projektfakta

Nya bostäder, förskola och verksamhetslokaler i kvarteret Baltic 8

Inom kvarteret Baltic 8 i Annedal I Mariehäll byggs cirka 350 bostäder, cirka 2200 kvm yta för verksamhetslokaler och en förskola med 5 avdelningar. Baltic 8 kommer att utgöra en av de sista pusselbitarna i ett nästintill färdigställt Annedal. Detaljplanen vann laga kraft 29 september 2016.

Läget är strategiskt vid det planerade Bullerbytorget och fungerar som entré till Annedal för gående och cyklister till och från Sundbyberg. Omvandlingen ger möjligheter att tillföra kvaliteter som saknas i området, såsom lokaler i bottenvåningarna.

Läs mer om pågående arbeten på Trifams webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Trifam fastighets AB

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad