dcsimg
Karta över Årsta med planområdet för Årstafältet, etapp 4, markerat.
Etapp 4 ligger mellan etapp 1, den blivande stadsdelsparken och den befintliga bebyggelsen i Valla.
Projekt Planerat

675 bostäder och 16 förskoleavdelningar på Årstafältet, etapp 4

Östberga

I december 2017 gick startskottet för arbetet med detaljplanen för Årstafältets fjärde etapp. Här planerar staden ca 675 nya lägenheter och förskoleplatser motsvarande 16 avdelningar.

Projektfakta

675 nya bostäder varav 240 i trähus

Inom etapp 4 planeras ca 675 nya bostäder och förskoleplatser motsvarande 16 avdelningar. Ca 240 av bostäderna kommer att byggas i trähus, varav 39 radhus.

Ett viktigt mål för etapp 4, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser. Ett sätt att skapa liv och rörelse är att bygga bottenvåningar med plats för publika lokaler och att bygga bostadsentréer ut mot gatan. Taken ska vara varierade och kunna användas för vistelse och odling.

Staden kommer att ta stor hänsyn till Göta landsväg (som är klassad som fornlämning) när vi planerar de nya kvarteren. Bland annat kommer vi att lyfta fram och visa upp landsvägen bättre och skapa en park runt delar av den.

Byggaktörer

De byggaktörer som hittills har fått markanvisning inom etapp 4 är

 • Botrygg Bygg, ca 100 bostadsrätter: Botrygg vann en markanvisningstävling 2016 och beslut om markanvisning fattades den 22 september 2016.
 • Stockholmshem, ca 85 hyresrätter: Beslut om markanvisning den 15 december 2016.
 • Gunnar Nordfeldts AB, Lindbäcks boende AB, ca 180 bostäder varav 39 i radhus: Beslut om markanvisning den 9 november 2017.
 • Wästbygg Projektutveckling AB, ca 60 bostäder: Beslut om markanvisning den 9 november 2017.
 • SISAB, förskola med förskoleplatser motsvarande 16 avdelningar: Beslut om markanvisning den 27 september 2018.
 • Folkhem trä och Veidekke Bostad AB, ca 155 bostadsrätter: Beslut om markanvisning den 27 september 2018.

Preliminär tidplan

 • Beslut om att starta arbetet med detaljplanen fattades i stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2017.
 • Samråd om detaljplanen: hösten 2019
 • Granskning av detaljplanen: våren 2020
 • Detaljplanen antas: slutet av 2020
 • Byggstart gator och parker: 2022
 • Byggstart bostäder: 2023
 • Första inflyttning: 2024

Tillbaka till Årstafältets startsida.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Ola Grimell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad