dcsimg
tecknad karta där ungefärligt planområde är inringat med röd streckad linje
Ungefärligt planområde markerat med röd linje.
Projekt Planerat

Bostäder utmed Gamla Tyresövägen

Skarpnäck

Förslaget omfattar ca 250-300 nya bostäder i Skarpnäck (del av Skarpnäcks Gård 1:1 kvarter Skevrodret). I förslaget ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen för gående och cyklister samt att utveckla Skevrodrets skog med områden för lek.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och förskola  

Förslaget omfattar ca 250-300 lägenheter, lokaler samt en förskola vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck. I planen ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen för gående och cyklister samt att utveckla Skevrodrets skog med områden för lek. Inom stadens mark är tre kvarter markanvisade för hyresrätter och ett för bostadsrätter.
Planområdet är cirka nio hektar stort och består av del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1.

Projektet ingår i stadsutvecklingsområde Bagarmossen-Skarpnäck.

Ökad stadsmässighet 

Området vid Gamla Tyresövägen kommer att utvecklas med nya bostäder, service och verksamheter. Ambitionen är ökad stadsmässighet med torg, gångvägar och parker samt att bygga samman Skarpnäck och norra Sköndal. Ett prioriterat cykelpendlingsstråk längs Gamla Tyresövägen mot Stockholms centrala delar ingår också i utvecklingen.

Preliminär tidplan

  • Start-PM, 14 december 2017
  • Plansamråd planeras till kvartal tre 2019
  • Granskning, kvartal ett 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, tredje kvartalet 2020

Fastighetsägare

Fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 ägs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Pär Ridderstolpe

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad