dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder vid Tjurbergsparken

Södermalm

Vid Tjurbergsparken planeras ca 80 nya lägenheter. Staden kommer också att utreda hur parken kan utvecklas. Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Södermalm 9:1 och van der Huff 8.

Projektfakta

Bostäder vid Tjurbergsparken

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktören Olov Lindgren AB ca 80 nya hyresrätter vid Tjurbergsparken på Södermalm. I projektet planeras även ett nytt underjordiskt garage. Garaget skulle bidra till att skolgården, som idag främst används som parkering, istället kan utvecklas till en grön yta. 

Marken som de nya bostäderna planeras på är idag parkmark och ligger inom ett område med höga kulturhistoriska värden. Det ställer stora krav på att den nya bebyggelsen förhåller sig respektfullt till den befintliga miljön. 

Utveckling av parken 

Tjurbergsparken har idag relativt lite besökare och det finns vissa trygghets- och tillgänglighetsproblem. I samband med att den nya bebyggelsen planeras kommer staden att utreda parkens olika värden och hur parken kan utvecklas. 

Tidplan

  • 2017, september: Markanvisning till Olov Lindgren AB
  • 2017, december: Detaljplanearbete påbörjades
  • 2019, kvartal 2: Samråd om detaljplanen (preliminärt)
  • 2019, kvartal 4: Granskning av detaljplanen (preliminärt)
  • 2020, kvartal 1: Detaljplanen antas (preliminärt)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lina Fihlen

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kajsa Ek

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad