dcsimg
Området där de nya bostäderna planeras är markerat med en rosa ring.
Området där de nya bostäderna planeras är markerat med en rosa ring.
Projekt Planerat

34 nya bostadsrätter på Skånegatan

Södermalm

I kvarteret Bondesonen, i hörnet Renstiernas gata/Skånegatan, på Södermalm planerar Stockholms stad tillsammans med HSB Bostad AB ca 34 nya bostadsrätter. Samråd om detaljplanen hålls 13 november 2018 - 15 januari 2019.

Projektfakta

34 nya bostadsrätter på kulturhistorisk mark

Stockholms stad planerar tillsammans med HSB Bostad AB ca 34 nya bostadsrätter och en mindre lokal på Södermalm, i hörnet Renstiernas gata/Skånegatan.

Platsen där de nya bostäderna planeras är idag en park/bergsparti som delvis upplåts till en förskola. Kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt och flera av de befintliga byggnaderna är högt klassade enligt Stadsmuseet. Det ställer stora krav på att den nya bebyggelsen förhåller sig respektfullt till den befintliga miljön i form av lågskalig träbebyggelse och omkringliggande stenstad.

Tidplan

  • 2013, maj: Markanvisning till HSB Bostad AB
  • 2016, april: Detaljplanearbetet startade
  • 2018, kvartal 4: Samråd om detaljplanen
  • 2019, kvartal 2: Granskning om detaljplanen (preliminärt)
  • 2019, kvartal 3: Detaljplanen antas (preliminärt)
  • 2020, våren: Byggstart (preliminärt)

Samrådsinformation

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Åqvist

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad