dcsimg
Bild från området vid Karlsviks strand
Projekt Planerat

Karlsvik strand, söder om Hökarängsbadet

Larsboda

Förslaget möjliggör cirka 550 bostäder i området.

Projektfakta

Vad?

Förslaget syftar till att möjliggöra ca 550 bostäder och en f-6 skola i området. Karlsviks strand utgör en viktig del av målet om 40 000 bostäder till 2020, samt ingår i tunnelbanans influensområde. Utöver att åstadkomma en kvalitativ stadsutveckling med bostäder i en attraktiv miljö syftar förslaget även till att tillgängliggöra viktiga rekreationsområden längs Drevviken för allmänheten.

När?

Start-PM 3:a kv 2015
Synpunkter från programsamrådet inarbetas 3:e kv 2015 
Samråd under första kvartalet 2019

Vem?

Markanvisning sker under våren 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Rebecka Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad