dcsimg
tecknad karta från ovan med planområdet markerat med röd streckad linje
Planområdet med röd streckad linje
Projekt Planerat

Förskola i Skarpnäck

Skarpnäck

En ny förskola med sex avdelningar planeras utmed Horisontvägen i Skarpnäck. Projektet, som främst berör fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, innebär bland annat betydligt bättre gård- och utomhusmiljö jämfört med idag.

Projektfakta

Bättre miljö för barnen 

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar. Denna kommer att ersätta ett antal förskolor som ligger i bottenvåningar inom Skarpnäcksstaden och därmed skapa en bättre förskolemiljö för barnen.

Till förskolan planeras en gård på 3 150 kvadratmeter. Utformningen av utomhusmiljön har stor betydelse för barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Skolgårdens utformning samt relation till omkringliggande grönområde kommer därför att undersökas närmare i det fortsatta arbetet.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: första kvartalet 2018
  • Plansamråd: tredje kvartalet 2018
  • Granskning: fjärde kvartalet 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2019

Inblandade aktörer

Området är en del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 som ägs av Stockholms stad. I maj 2016 anvisade exploateringskontoret mark till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Amr Balah

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad