dcsimg
flygfotokarta över stadsdelen men planområdet inringat med rött.
Den röda markeringen visar planområdets ungefärliga läge.
Projekt Planerat

Förslag om att bygga ut Björnbodaskolan

Vinsta

Förslaget för Skogsnävan 1 med flera innebär att Björnbodaskolan i Vinsta kommer få plats för cirka 1 200 elever. Dessutom föreslås en förskola med sex till åtta avdelningar.

Projektfakta

Förslag att bygga ut Björnbodaskolan i Vinsta

Björnbodaskolan byggdes på 70-talet och har idag plats för cirka 370 elever. Det nya förslaget kommer göra det möjligt att bygga en skola med plats för 1 200 elever samt en förskola med sex till åtta avdelningar.

Bättre miljö för elever och personal

Nuvarande skola har sådana brister i inomhusmiljön att det lett till ohälsa hos elever och personal. Den befintliga huvudbyggnaden har därför utrymts och verksamheten bedrivs istället i tillfälliga lokaler på fastigheten samt på andra skolor i området.

Stockholm växer och att säkra framtida behov av elevplatser är en prioriterad fråga. Förslaget för Björnbodaskolan kommer dels tillgodose det behovet men också kunna erbjuda en bättre studie- och arbetsmiljö för elever och personal. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM: 28 augusti 2017
  • Samråd: första kvartalet 2019

 

Byggaktör

Byggaktör är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret
flygfotokarta över stadsdelen men planområdet inringat med rött.
Den röda markeringen visar planområdets ungefärliga läge.
tecknad bild av en möjlig framtida bebyggelse
Situationsplan som beskriver en möjlig framtida bebyggelse

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad