dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Hyresrätter i Bandhagen

Bandhagen

Cirka 50 nya hyresrätter planeras i Bandhagen. Förslaget ingår i projektet Stockholmshusen och berör områden vid Björksundslingan och vid kvarteret Gulskivan.

Projektfakta

Cirka 50 hyresrätter

Förslaget gör det möjligt att bygga bostäder vid kvarteret Filmen i Bandhagen. Dels vid lokalgatan Björksundslingan, dels vid kvarteret Gulskivan. 

Längs Björksundslingan föreslås ett lamellhus på fyra våningar. Vid kvarteret Gulskivan förslås ett punkthus på fyra till fem våningar.

Bostäderna ska byggas som hyresrätter och ingår i projektet Stockholmshusen.

Stockholms bostadsmål 

Projektet stämmer väl med översiktsplanen som anger att kompletteringsbebyggelse kan skapa mervärde i stadsmiljö och utveckla ett områdes identitet. Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer.

Tidplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden: juni 2016
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2017

Byggherre 

Den 3 oktober 2016 anvisade Exploateringsnämnden den ena delen av planområdet till Familjebostäder. Familjebostäder äger sedan tidigare kv Gulskivan.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad