dcsimg
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Grycksbovägen

Bandhagen

Detaljplanen föreslår fyra bostadshus med sammanlagt cirka 150 lägenheter vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. Planområdet utgörs av del av fastigheterna Lådkameran 1 och Örby 4:1.

Projektfakta

150 lägenheter vid Grycksbovägen

Söder om korsningen Grycksbovägen och Örbyleden planeras fyra bostadshus med sammanlagt cirka 150 lägenheter. Byggnaderna planeras bli mellan fem och sju våningar höga och är placerade längs Grycksbovägen och Örbyleden. En smal gårdsyta skapas i planområdets södra del. Även om gården är smal ryms nödvändiga funktioner för de boende. Mot gården finns privata balkonger och uteplatser samt gemensamma uteplatser.

Byggnaderna är tänkta att tillsammans med planerad bebyggels i kvarteret Diabilden, på andra sidan gatan, skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Syftet är att skapa en trevligare, tryggare och mer levande miljö längs med Grycksbovägen.

Program för Trollesundsvägen

Under 2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner. 

Byggaktör

Familjebostäder

Tidplan

  • Samråd: 14 februari till och med 14 mars 2017
  • Granskning: 5 september till och med 3 oktober 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras till 4:e kvartalet 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Bildgalleri

Kontakt

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad