dcsimg
karta över kärrtorp. Planområde markerat med rött.
Preliminärt planområde. Kärrtorps centrum längst ned i bild
Projekt Planerat

Lägenheter längs Arkövägen

Kärrtorp

Förslaget gör det möjlig att bygga bostäder vid Arkövägen nära Kärrtorps centrum. Projektet, som främst berör fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, föreslår 75 till 100 nya lägenheter. Både hyresrätter och bostadsrätter.

Projektfakta

75-100 lägenheter nära Kärrtorps centrum

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 100 hyresrätter och bostadsrätter. I östra delen av planområdet ligger en för detta panncentral som planeras omvandlas till bostäder.

Stockholms bostadsmål

Projektet bedöms ge ett värdefullt bidrag till att uppfylla bostadsmålet på
80 000 bostäder till år 2025.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: 13 juni 2018.
  • Samråd: första kvartalet 2019
  • Granskning: tredje kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nynke De Jong

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad