dcsimg
Projekt Planerat

Norrbackatäppan rustas upp och utvecklas

Vasastaden

Parken ska rustas upp för att möta områdets ökade behov av attraktiva miljöer för lek och vistelse.

Projektfakta

Norrbackatäppan är en kvarterspark belägen mellan Norra stationsgatan och Norrbackagatan. Parken är nästan helt omgärdad av bebyggelse och har karaktär av en bostadsgård. Två förskolor samt en skola ligger i direkt anslutning och en del av parken används också som skolgård. Norrbackatäppan fick sin nuvarande utformning på 1970-talet och bara mindre tillägg har gjorts sedan dess. Parken är relativt stor men den är sliten och svår att orientera sig i. Berg i dagen samt utfyllnad med sprängsten gör delar av parken svårtillgänglig och entréerna till parken är otydliga. Några mindre ytor för lek och bollspel finns, i övrigt består parken av gräsytor, mindre träd och buskage.

Bara ett kvarter från Norrbackatäppan växer nya Hagastaden fram.Under 2017 kommer de första boende att flytta in och totalt planeras för omkring 6000 nya bostäder. Det nya parkstråket i Hagastaden, med plats för lek och rekreation, kommer dock inte att kunna tas i bruk före 2021-2022. Under några år kommer Norrbackatäppan att vara den närmst belägna lekplatsen för Hagastadens nya invånare, det är därför särskilt angeläget att nu planera för en förnyelse av parken.

Låt Norrbackatäppan blomstra!

I väntan på upprustningen kommer vi under sommaren 2018 att ställa ut odlingslådor i parken som vem som helst får använda. Läs mer på stockholm.se/norrmalmblomstrar.

Tidplan

Ett program för parkens upprustning är framtaget och antaget av Norrmalms stadsdelsnämnd i mars 2018. Under 2018 kommer tekniska handlingarna tas fram och en upphandling att genomföras. Planerad byggstart är sommar 2019.

Ansvarig

Norrmalms stadsdelsförvaltning i samarbete med exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen och Svenska Bostäder.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad