dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Ny lösning för cykeltrafik på Surbrunnsgatan

Vasastan

Surbrunnsgatan-Odengatan är ett utpekat stråk i stadens cykelplan och utgör en viktig koppling mellan olika delar av staden. För att göra det enklare och säkrare att cykla längs sträckan planerar vi för en ny lösning för cyklar på Surbrunnsgatan samt för åtgärder i korsningspunkter på Odengatan.

Projektfakta

Ny cykellösning på Surbrunnsgatan

Just nu undersöker vi alternativ för en helt ny cykellösning för Surbrunnsgatan.

Åtgärder i korsningspunkter på Odengatan

I samband med att framkomligheten för busslinje 4 förbättrades 2013, byggdes nya cykelfält på Odengatan för att göra det enklare och säkrare för cyklister. Ytterligare åtgärder för stombussarna kommer att genomföras och därför planerar vi nu för tillfälliga åtgärder i korsningspunkter på Odengatan.

Beslut om projektet tas 2018

Preliminärt beslut om genomförande under 2018.

Planeras av staden

Stockholms stad planerar projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad