dcsimg
Bilden visar det föreslagna torget vid Johanneshovsvägen. Bild: Tengbom
Vid Johanneshovsvägen planeras ett nytt torg med sittplatser, grönska och lekskulpturer. Bild: Tengbom
Projekt Planerat

650 bostäder och två förskolor vid Johanneshovsvägen

Årsta

Stockholms stad föreslår ca 650 nya bostäder och två förskolor vid Johanneshovsvägen, i projektet Kvarteret Allgunnen med mera. Nu ska de synpunkter som kom in sammanställas och redovisas för stadsbyggnadsnämnden.

Projektfakta

Staden föreslår 650 bostäder, två förskolor och butikslokaler

Detaljplanen för kvarteret Allgunnen är en del av projektet Årstastråkets tredje och sista etapp. Området ligger nära Bolidenplan, mellan Bolmensvägen och Johanneshovsvägen. Båda dessa gator flyttas något för att ge plats åt de nya husen. I detaljplanen, som var på samråd våren 2018, föreslås ca 650 nya lägenheter, två förskolor och lokaler för handel och service. Byggaktörer är Familjebostäder som bygger ca 150 hyresrätter, Stockholmshem, 230 hyresrätter, JM, 130 bostadsrätter och Fastpartner, 120 bostadsrätter.

Familjebostäders lägenheter är en del av det så kallade Stockholmshusprojektet. Det är Stockholms stads och de kommunala bostadsbolagens satsning för att få fram nya hyresrätter snabbare och till lägre kostnad än annan nyproduktion.

Mer information om Stockholmshusen

För att skapa liv och rörelse på gatorna planeras butikslokaler i bottenvåningarna på flera av husen. I två av bostadskvarteren byggs förskolor med fyra avdelningar vardera. Längs Johanneshovsvägen skapas ett nytt torg med träd, planteringar och plats för uteservering.

Preliminär tidplan

  • Samråd hölls 9 maj - 20 juni 2018
  • Samrådsredogörelse (synpunkterna från samrådet redovisas för stadsbyggnadsnämnden): våren 2019
  • Granskning av detaljplanen: våren 2019
  • Antagande av detaljplanen: hösten 2019
  • Byggstart: hösten 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad