dcsimg
Projekt Pågående

Nya cykelbanor och säkrare cykling i Västerort

Vällingby, Råcksta, Södra Ängby

Hässelbystråket är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Standarden på stråket är inte tillräckligt hög och därför vill Stockholms stad förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister.

Projektfakta

Cykelstråket får nya delsträckor och högre standard

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för att fler ska välja att pendla med cykel. Redan sommaren 2016 breddades gång- och cykelbana mellan Abrahamsberg och Ulvsundaplan i samband med att den fick ny beläggning.

Åtgärder planeras på fyra delsträckor:

 • På Lövstavägen mellan Krossgatan och Bergslagsgatan byggs en ny gång- och cykelbana.
 • Cykelbanan genom Råckstarondellen breddas och hastighetssäkras genom att höjas upp.
 • Ombyggnad av korsningen Bergslagsvägen/Blackebergsvägen (Islandstorget) för att öka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.
 • Mellan Åkeshovsrondellen och Brommaplan görs flera förbättringar:
  • Vid Åkeshovs cirkulationsplats anläggs en hastighetssäkrad och väjningsreglerad cykelpassage både vid in och utfarten.
  • Mellan cirkulationsplatsen och befintlig cykelbana öster om Åkeshovsvägen utmed Bergslagsvägens södra sida anläggs en ny dubbelriktad cykelbana med 3,25 meters bredd. Körbanan för biltrafik smalnas av.
  • På lokalgatan mellan vändplanen, öster om Åkeshovsvägen, och Brommaplan finns idag en kombinerad gång- och cykelbana på hussidan. Den blir bara gångbana, cirka 2 meter bred och istället anläggs en dubbelriktad cykelbana om 3,25 meter på andra sidan lokalgatan.
  • Vid Åkeshovs tunnelbanestation byggs cykelparkeringen om och rustas upp med ett tvåvåningsställ för cirka 150 cyklar och förses med väderskydd.

Staden kommer också att se över asfaltsbeläggningar, vägmålningar och stolpar samt ta bort hinder längs stråket.

Möter behovet av säkra och framkomliga pendlingsstråk för cyklister

Hässelbystråket är 15 kilometer långt och går från Åkermyntan i västerort till Stadshuset på Kungsholmen. Vid Ulvsundaplan ansluter ytterligare ett pendlingsstråk och varje dygn passerar cirka 6000 cyklister över Tranebergsbron.

Idag håller inte cykelstråket tillräckligt hög standard och på flera delar saknas cykelbanor.

Byggstart 2017

Byggstart för arbetet vid Lövstavägen och Råckstarondellen skedde under hösten 2017 och är preliminärt klart 2018. Delen mellan Åkeshovsrondellen och Brommaplan planeras preliminärt att påbörjas under slutet av 2018. 

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad