dcsimg
tecknad karta från ovan där planområdet markerats med en röd fyrkant
Planområdet med röd markering
Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Grönlandsgången

Kista

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 80 bostadsrätter vid Grönlandsgången i Kista. Projektet berör främst fastigheten Hornafjord 3.

Projektfakta

Cirka 80 nya lägenheter vid Grönlandsgången

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 80 nya bostadsrätter vid Grönlandsgången i Kista. Planområdet ligger cirka 500 meter från Kista tunnelbanestation.

En mer levande och attraktiv stadsmiljö

Bostäder är ett flera verktyg för att skapa en mer levande och attraktiv stadsmiljö med aktivitet under fler av dygnets timmar. Förutom att öka tryggheten skulle projektet också stärka Grönlandsgången som ett centralt parkstråk genom stadsdelen.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: april 2018
  • Samråd: första kvartalet 2019
  • Granskning: fjärde kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2020

Fastighetsägare 

Fastighetsägare är Stockholms stad och fastigheten Hornafjord 3 upplåts med tomträtt till Memory Hotel AB. 

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad