dcsimg
Vi älskar Sätradalsparken
Projekt Planerat

Sätradalsparkens upprustning

Sätra

Skärholmens stadsdelsförvaltning rustar upp Sätradalsparken. Under hösten 2018 kan du lämna synpunkter på vad du vill förbättra med den.

Dialog

Besöker du ofta Sätradalsparken och har idéer på hur den skulle kunna rustas upp? Nu har du chansen! Under hösten 2018 vill vi träffa dig som ofta besöker Sätradalsparken för att höra vad du har för tankar och förslag om hur parken ska rustas upp.

Vi vill veta vad DU tycker om Sätradalsparken

Du som bor, jobbar eller besöker Sätradalsparken kan lämna synpunkter. Berätta vad du saknar eller älskar mest med parken. Berätta om din favoritplats och varför den är viktig för dig.

I dialogen vill vi ta reda på hur parken eller parkvägarna runt omkring kan förbättras. Det kan också handla om en nyanläggning eller konstruktion som skulle behövas.

Lämna förslag på ett möte

 • Onsdag 7 november klockan 17.30–19.00
  Hyresgästföreningens lokal, Sätra C
 • Onsdag 14 november klockan 17.30–19.00
  Hyresgästföreningens lokal, Sätra C
 • Söndag 18 november klockan 13.00–15.00
  Hyresgästföreningens lokal, Sätra C

Har du inte möjlighet att komma på något av de öppna mötena så är du välkommen att mejla dina förslag till:
stadsutveckling.skarholmen@stockholm.se

Projektfakta

Hela parken rustas upp

Sätradalsparken som är en omtyckt stadsdelspark ligger centralt nära Sätra centrum. Parken är en av Skärholmen stadsdelsområdes största parker och utbudet av funktioner är stort. Parken består av en lekplats med plaskdamm, bollplan och öppna gräsytor. Parkvägar löper på båda sidor mot bebyggelsen. Parkens alla nuvarande delar kommer att renoveras.

Nyfiken på parken? I Skärholmens parkplan kan du läsa mer om den:

Skärholmens parkplan (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Renoveras för att hålla längre

Stadens parker vårdas och utvecklas på bästa sätt utifrån behov och användning. Med många fler invånare i staden blir också trycket på stadens gröna rum mer uttalat och de slits ut snabbare. Slitaget leder till ett större behov av skötsel och upprustning av stadens parker. En av våra viktigare utmaningarna är att försöka skapa slittåliga parker som lockar många människor. Nu rustar vi upp Sätradalsparken så att den ska hålla längre och för fler.

Skärholmens stadsdelsnämnd har fått 19 miljoner för att renovera Sätradalsparken.

Tidplan

 • November 2018–mars 2019: Dialog – möjlighet att lämna in synpunkter och förslag
 • April 2019–augusti 2019: Program – landskapsarkitekter bearbetar förslag som kommit in under dialogen och tar fram ett program.
 • September 2019: Arbetet i parken börjar.
 • Augusti 2021: Invigning av parken.

Kontakt

Hör av dig till Skärholmens stadsdelsförvaltning om du vill veta mer om renoveringen av Sätradalsparken.

Irma Ortega Cruz

Projekt- och dialogsamordnare, Skärholmens stadsdelsförvaltning, stadsutveckling och medborgarservice

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad