dcsimg
Glasobelisken Sergels Torg, foto: Olof Thiel
Glasobelisken Sergels Torg, foto: Olof Thiel
Projekt Pågående

Sergels Torgs renovering

Norrmalm

Efter femtio år av demonstrationer, kulturarrangemang, studentupptåg och en ständig ström av bilar och bussar är det dags att ge Sergels Torg med omgivande gator en välförtjänt upprustning. Nu byter vi tätskikt och förstärker konstruktionen för att Stockholms hjärta ska hålla minst lika länge till.

Nyheter

Projektfakta

Tätskiktet, konstruktionen och glasobelisken rustas upp

Vi byter tätskikt och förstärker konstruktionen i ett område på 31 000 kvadratmeter. Där ingår bland annat Klarabergsgatan och Hamngatan. När vi är klara med renoveringen har vi en tät och hållbar konstruktion. På ytan kommer man däremot inte att se någon större skillnad. Vi ska inte ändra gestaltningen i området. Vi renoverar för att Sergels Torg med omgivande gator ska hålla för framtidens växande Stockholm. I renoveringen av Sergels Torg med omgivande gator ingår också att rusta upp glasobelisken i Sergelfontänens mitt.

Nödvändigt för att Sergels Torg ska klara trycket i framtiden

Sergels Torg är inget vanligt torg. Sergels Torg är som ett våningsplan i ett hus. Yttertaket är gatorna ovanför – Klarabergsgatan, Sveavägen och Hamngatan. I våningarna under torget finns utrymmen för butiker och lager. Efter nästan femtio år i stockholmarnas tjänst måste nu taket tätas och huset renoveras. Vatten läcker igenom trevåningskonstruktionen och tätskiktet behöver därför bytas ut. Vi behöver dessutom förstärka konstruktionerna i området. Upprustningen är nödvändig. Stockholm växer och inom kort kommer vi vara en miljon invånare i staden, något som ökar trycket på Sergels Torg och omgivande gator ännu mer.

Renoveringen pågår 2012–2018

Renoveringsarbetena påbörjades 2012 och ska vara klara 2018. Då är Sergels Torg och Stockholms hjärta redo för minst femtio år till.

För att minimera påverkan på omgivningen är projektet uppdelat i 27 mindre etapper. Vi är nu klara med två tredjedel av etapperna.

Under 2017 arbetar vi med:

  • tre etapper på Klarabergsgatan
  • en etapp på Sveavägen, norr om Sergelfontänen
  • en etapp i korsningen Hamngatan/Sveavägen
  • en etapp i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan
  • två etapper med finplanering på Klarabergsgatan där det läggs markvärme och marksten

Vi fortsätter renoveringsarbetet etappvis fram till 2018.

Tidplan som visar när olika delar av området kring Sergels torg rustas upp och när upprustningen beräknas vara klar

Samarbete mellan Stockholms stad och Skanska

Trafikkontoret, Stockholms stad, är byggherre för projektet och Skanska är sedan 2014 projektets entreprenör.

Påverkan i närområdet

Buller

Du som bor, arbetar eller passerar nära våra arbetsområden kan påverkas av buller från renoveringsarbetena. I delar av projektets etapper sätter vi upp bullerskärmar och tält med isolerande duk kring våra arbetsområden för att dämpa bullret. Vi har också ett kontrollprogram med riktvärden för buller och vi gör dagliga ljudmätningar.

Aktuell trafikpåverkan

Under projektets gång behöver vi i perioder göra olika trafikomläggningar, till exempel genom att flytta eller minska ned antalet körbanor.
Aktuell trafikinformation på trafiken.nu

Hamngatan mot Sveavägen: Natten mellan 15 och 16 maj enkelriktas trafiken runt Sergels Torg. Enkelriktningen kommer att gälla till årsskiftet 2018. Trafiken i norrgående riktning på Hamngatan mot Sveavägen kommer att stängas av i höjd med Regeringsgatan. Välj alternativ körväg till Sveavägen. Trafiken i södergående riktning kommer att gå runt fontänen som vanligt. Syftet med omledningen är att möjliggöra den sista delen av tätskitsbytet runt Sergels Torg.

Klarabergsgatan: Från 16 januari 2017 är Klarabergsgatan avstängd med bommar för all obehörig motorfordonstrafik. Utfarten från Klara Östra Kyrkogata mot Klarabergsgatan är också avstängt. Avstängningen gäller mellan Sergelfontänen och Klara Norra Kyrkogata. Bommar och pollare placeras på Klarabergsgatan vid Sergelfontänen samt vid Klara Norra Kyrkogata. Utryckningsfordon, mopeder klass II och cyklister berörs inte.

Norrmalmstorg (spårvagn): För Spårvagn linje 7 fungerar Norrmalmstorg från den 15 januari som tillfällig ändhållplats (Kungsträdgården trafikeras inte). Vissa busslinjer behöver också läggas om under projektets gång. Om du vill se hur din resa med kollektivtrafiken påverkas, använd gärna SL:s reseplanerare.
Reseplanerare – SL

Sveavägen vid Hötorgshuset: Från januari 2017 är ett körfält i vardera riktning öppet på Sveavägen, i höjd med det södra Hötorgshuset, med anledning av våra arbeten på Sveavägen.

Sergelfontänen: Från 12 september 2016 leds trafiken om runt Sergelfontänen. Trafiken går inte längre runt fontänen utan leds om i dubbelriktade filer söder om fontänen – den sida som vetter mot Kulturhuset. trafiken i norrgående riktning mot Sveavägen går diagonalt över refugen i början av Sveavägen.

Begränsad framkomlighet för gående

Som gående kan du påverkas av begränsad framkomlighet vid arbetsområdena, men det är alltid möjligt att ta sig fram genom området. Vi gör allt vi kan för att framkomligheten och tillgängligheten ska vara så bra som möjligt under arbetets gång.

Beslut och handlingar

Beslut i trafiknämnden

Beslut och handlingar om renoveringen av Sergels Torg med omgivande gator hittar du genom stadens söktjänst Insyn.
Insyn

Vägledning för stadsrummens gestaltning

Dokumentet Vägledning för stadsrummens gestaltning är en sammanfattning av stadens intentioner och visioner för Sergels Torg och intilliggande stadsrum. Den ligger till grund för den bygghandling som tas fram i samband med renoveringen av tätskikt och betongkonstruktioner.

Vägledning för stadsrummens gestaltning (pdf)

Frågor och svar

English

Sergels torg is the centrepiece of the redevelopment of downtown Stockholm, which was carried out in the mid-1960s. After 50 years of service to Stockholmers it’s time to repair and renew the structure of the square and the surrounding streets. The renovation commenced in 2012 and is due to be complete by 2018.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad