dcsimg
Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 1 - bostäder, skolor och idrottshall

Johanneshov

Den första etappen i Slakthusområdet omfattar cirka 800 bostäder, en grundskola, en idrottshall, tre förskolor och lokaler för kontor och handel.

Projektfakta

Kvarteren i etapp 1 har fördelats till olika byggaktörer vid tre tillfällen. Etappen är uppdelad i ett antal detaljplaner och ligger i områdets västra del om Enskede gård. Markanvisningarna omfattar ca 800 bostäder, en grundskola, en idrottshall, tre förskolor och lokaler för kontor och handel. Samråd planeras till fjärde kvartalet 2019.

  • Atrium Ljungberg ska bygga kontor, restaurang och kommersiella lokaler
  • Laterre Q-gruppen ska bygga bostadsrätter och en förskola
  • Svenska hem i Bromma ska bygga bostadsrätter
  • Fastsam ska bygga hyresrätter
  • Primula ska bygga hyresrätter och en förskola
  • Svenska Studenthus ska bygga studentbostäder, forskarbostäder som hyresrätter och en förskola
  • Fastighetskontoret bygga en ny idrottshall i studentbostadskvarteret
  • Sisab ska bygga en grundskola för ca 900 elever

Bildgalleri bild 1: Kvartersförteckning med byggaktörer som fått markanvisning under 2017. Förskolor planeras i kvarter 3, 6 och 9. Grå byggnader är befintliga byggnader som ska bevaras.

Bildgalleri

Kvartersförteckning med byggaktörer som fått markanvisning under 2017. Förskolor planeras i kvarter 3, 6 och 9. Grå byggnader är befintliga byggnader som ska bevaras.
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Strukturplan Slakthusområdet
Strukturplan Slakthusområdet

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” med olika varianter för projekten, handlar om aktuella händelser och utvecklingen i området. Följande nyhetsbrev berör Slakthusområdet: 

Nyhetsbrev Slakthusområdet, december 2017

Nyhetsbrev Söderstaden, december 2015

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Soroor Notash

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Eric Dahlén

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad