dcsimg
Projekt Planerat

Ungdomsbostäder i Aspudden

Aspudden

Cirka 100 ungdomsbostäder planeras i Aspudden. Förslaget berör fastigheten Aspudden 2:1.

Projektfakta

Cirka 100 lägenheter

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 100 lägenheter i fem fristående hus på två till sex våningar vardera. Förslaget planerar för mindre lägenheter avsedda för ungdomsbostäder. 

Planområdet, som är på drygt 7000 kvadratmeter, ligger vid korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen i nära anslutning till Aspuddens tunnelbanestation. 

Mer levande gatumiljöer 

De nya husen kompletterar området kring Aspuddens centrum genom att bidra till en mer levande gatumiljö på platser som idag saknar direkt kontakt mellan bebyggelse och gata.

I det fortsatta arbetet ska det också utredas om, och hur, grönytor mellan befintliga och planerade hus kan bevaras och göras mer tillgängliga.  

Tidplan

  • godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: april 2016
  • samråd: tredje kvartalet 2016
  • granskning: första kvartalet 2017
  • antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2017

Markägare

Fastigheten Aspudden 2:1 ägs av Stockholms stad.
Den 12 november 2014 anvisade Exploateringsnämnden mark för bostäder inom del av fastigheten  till AB Abacus Bostad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Norstedt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad