dcsimg

Samråd: 450 studentbostäder i Kärrtorp

Skiss över de tre nya flerbostadshusen.

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Fäholmaskogen i Kärrtorp. Förslaget innebär cirka 450 nya studentbostäder i tre huskroppar vid Söderarmsvägen väster om Kärrtorp centrum. Samrådstiden är 14 mars – 2 maj 2017. Samrådsmöte hålls den 4 april i Kärrtorps gymnasium.

Samråd om 450 studentlägenheter i Kärrtorp

Förslag till detaljplan

Detaljplaneförslag där tre flerbostadshus i fem våningar med cirka 450 hyresrätter för studenter byggs intill Söderarmsvägen 300 meter från Kärrtorps centrum.

Planområde

Hammarbyhöjden 1:1 Fäholmaskogen ligger vid Söderarmsvägen 300 meter väster om Kärrtorp centrum och tunnelbana. Området är idag ett skogsparti längs Söderarmsvägen mellan en förskola och flerfamiljshus. De tre byggnaderna har kortgavlar mot Söderarmsvägen och trappas uppför sluttningen i Fäholmaskogen/Gränsberget.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 14 mars – 2 maj i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Björkhagens bibliotek, Björkhagsplan 6, de tider då lokalen har öppet.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdagen den 4 april klockan 17.00 – 19.00 i Kärrtorps gymnasium, Karlsövägen 9-15, Kärrtorp.

Läs mer om Fäholmaskogen

Uppdaterad