dcsimg

Granskning av järnvägsplanen för tunnelbanans gula linje

Illustration av perrong på gula linjen.

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden, Gula linjen. Utmed sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Hagalund och Arenastaden. Under perioden 31 maj till 22 juni ställer Stockholms läns landstings förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, ut järnvägsplanen för granskning.

Järnvägsplanen beskriver vilken mark som behöver tas i anspråk, miljökonsekvenser samt hur tunnelbanan ska utformas och byggas.

Lämna synpunkter

Under granskningen kan de som berörs lämna synpunkter på järnvägsplanen. Mer information om hur det går till, var handlingarna finns och vad som händer efter granskningen finns på FUT:s webbplats.
FUT och utbyggd tunnelbana

Uppdaterad