dcsimg

Forskningsmedel till kretsloppsmodellen Reflow

Reflow har tilldelats 1,8 miljoner kronor i forskningsmedel från Naturvårdverkets program, Stadsinnovationer.

Reflow är en digital modell reflow.stockholm.se som låter invånarna upptäcka stadens dolda flöden. I Reflow visas med fakta, grafik och filmer hur stadens samspelar med lokala, regionala och globala flöden av energi, vatten och material, med exempel från Norra Djurgårdsstaden. Syftet är att uppmuntra och inspirera till att återanvända resurser och minska energi användning genom att sluta kretsloppen.

Reflow behöver vidareutvecklas och kompletteras med mer detaljerad och systematiserad information. Forskningsmedlen kommer att användas till att utveckla innehållet genom en modell för hur man räknar fysiska resursflöden i en stadsdel och integrera denna i Reflow.

Uppdaterad