dcsimg

Samråd om fastighet på Norrmalm

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Välkommen till samråd om ny fastighet i hörnet av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan. Du kan lämna synpunkter till och med 1 september 2017.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

En befintlig byggnad på Norrmalm får utökad byggrätt för kontor och cirka 27 bostäder.

Planområde

Fastigheten Hästen 21 är belägen vid korsningen av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 20 juni – 15 september 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdag 24 augusti 2017 klockan 16:30 - 18.00 i Bolindersalen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om

Uppdaterad