dcsimg

Öppet hus i Hagsätra centrum den 7 oktober

Bilden visar de fem delområdena som staden kommer att planera mer detaljerat. Först ut är Hagsätra centrum/Ormkärr. Skiss: Tovatt
Bilden visar de fem delområdena som staden kommer att planera mer detaljerat. Först ut är Hagsätra centrum/Ormkärr. Skiss: Tovatt

Den 7 oktober kl. 11-15 är du välkommen på öppet hus om stadens planer för Hagsätra och Rågsved. Vi håller till i ett informationstält i Hagsätra centrum, nära tunnelbanestationen.

Här kan du ta en fika och titta på affischutställningen om den nya bebyggelsen som vi föreslår i Hagsätra och Rågsved. I vår 3D-modell kan du surfa runt och se var de nya husen är tänkta att placeras. Tjänstepersoner från flera olika förvaltningar i staden finns på plats för att svara på frågor.

Hagsätra centrum och Ormkärr är de områden som staden kommer att börja detaljplanera först. Därför vill vi gärna ha dina synpunkter och idéer på hur vi kan utveckla just de områdena.

Vi bjuder på kaffe, saft och kakor. Alla barn får ballonger.

3 000 nya bostäder planeras i Hagsätra och Rågsved

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga ca 3000 nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet, jämställdhet och att bryta den geografiska segregationen. Därför är de offentliga miljöerna där människor möts extra viktiga. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved.

Hagsätra och Rågsved delas in i fem fokusområden

Under våren 2017 gjorde projektet flera utredningar och analyser av Hagsätra och Rågsved. Utifrån dessa har området delats in i fem så kallade fokusområden som nu ska planeras vidare mer detaljerat: Älvsjöbadet, Hagsätra centrum/Ormkärr, Hagsätravägen, Rågsvedsvägen och Bjursätragatan. Först ut är Hagsätra centrum och Ormkärr.

Läs mer om projektet Hagsätra-Rågsved.

Uppdaterad