dcsimg

Samråd om 135 lägenheter vid Spångaviadukten

Vy på föreslagen bebyggelse från Bromstensvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy på föreslagen bebyggelse från Bromstensvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed.

Välkommen på samråd om 135 nya lägenheter vid Spångaviadukten i Spånga centrum. Samrådet pågår 26 september till 7 november 2017.

Förslag

Detaljplaneförslag där 135 bostadsrätter och verksamhetslokaler i husens bottenplan byggs öster om Spångaviadukten. Förslaget innebär även att Spånga Kyrkväg breddas och att vägsträckan mellan Spångaviadukten och Bromstensvägen flyttas för att skapa en bättre trafiklösning.

Planområde

Planområdet ligger i Spånga centrums utkant mot Solhems villastad. Platsen avgränsas i nordöst av Bromstensvägen, i sydväst av Spånga kyrkväg och i nordväst av flerbostadshus i Spånga centrum.

Spångaviadukten som är en del av Spånga Kyrkväg passerar genom planområdet. På platsen för den föreslagna nya bebyggelsen står idag två flerbostadshus från 1930- och 1940-talet. Husen är i sådant skick att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera eller återställa dem och de kommer därför att rivas.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Programmet ställs ut på samråd den 26 september till och med den 7 november 2017. Under samrådstiden kan du se planförslaget i Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, eller på Spånga bibliotek, Värsta allé 12 de tider då biblioteket är öppet.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 10 oktober klockan 17.30-19 i Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Uppdaterad