dcsimg

Samråd om Birger Jarlsgatan 101

Fastigheten Väduren 10 är markerad med streckad linje. Öster om fastigheten ses Birger Jarlsgatan och i bildens övre vänstra hörn ses en del av Vanadislunden.
Fastigheten Väduren 10 är markerad med streckad linje. Öster om fastigheten ses Birger Jarlsgatan och i bildens övre vänstra hörn ses en del av Vanadislunden.

Välkommen på samråd om att bygga ett nytt gårdshus på fastigheten Väduren 10 på Birger Jarlsgatan 101. Planen föreslår ett hus med cirka 15 hyresrätter.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Ändring av plan för att göra det möjligt att komplettera fastigheten Väduren 10 med ett gårdshus. Gårdshuset planeras till sex våningar och kommer bestå av cirka 15 hyresrätter.

Planområde

Fastigheten ligger på Birger Jarlsgatan 101 i Vasastaden. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Förslaget visas mellan den 26 september och den 7 november 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 24 oktober klockan 17.30 – 19.30 i Lavals rum i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Uppdaterad