dcsimg

Gulsippans parklek får pumptrackbana

Stockholms stad anlägger en pumptrackbana för cykel och skate i Gulsippan. Under sommaren 2018 kommer den tidigare cykelparken därför att vara stängd.

Från maj till slutet av augusti kommer staden att rusta upp Gulsippans cykelpark. Cykelparken blir en pumptrackbana, med lösningar för både cykel och skate.Under tiden arbeten pågår är området avstängt. Pumptrackbanan beräknas vara färdigställd i slutet av augusti 2018.

Den nya pumptrackbanan är den sista delen av stadens upprustning av parkleken Gulsippan. Parkleken har fått ny lekutrustning och markbeläggning.

Illustration över Gulsippans cykelpark, White arkitekter.

Läs mer om Gulsippans parklek

Uppdaterad