dcsimg

Resultat från Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete 2017

För femte året i rad sammanställer Norra Djurgårdsstaden en hållbarhetsredovisning. Under 2017 blev 425 bostäder klara och sammanlagt har över 2500 bostäder färdigställts. Sju förskolor har öppnat under de senaste fem åren.

Mer resultat:

  • 3,9 kilometer vattenlinje blir tillgänglig för allmänheten
  • Energiprestandan är i genomsnitt 40 % lägre än gällande BBR
  • 100 procent av lägenheterna har tillgång till park och naturområden inom 200 meter
  • 22 kvadratmeter park per lägenhet
  • Gröna tak motsvarar 2 fotbollsplaner
  • 5 700 cykelparkeringar
  • 27 000 personer har varit på studiebesök
  • 8 240 personer har ökat kunskap och kompetens

Läs mer i hållbarhetsredovisningen

Uppdaterad