dcsimg

Nya skyltar berättar om hållbar stadsutveckling

Skyltarna lyfter fram dolda flöden i området. Smarta system som syns för den som vet om dem, medan det kanske inte är helt uppenbart hur de egentligen fungerar. I södra änden av Jaktgatan finns en skylt som berättar hur regnvattnet samlas ihop av tak, gårdar, trädgropar och växtbäddar för att motverka översvämningar och bevattna grönskan. Vid Husarvikstorget finns en skylt om lågenergihus och i botten av Böcklingbacken finns en som berättar om sopsugen och övriga delar av avfallshanteringen.

Fler skyltar tillkommer efter hand.Skyltarnas placering:
Låt naturen göra jobbet - Jaktgatan/Bobergsgatan och Husarviksparken.
Energieffektiva hus - Husarvikstorget.
Ditt avfall är en resurs - Hårdvallsgatan nedanför Böcklingbacken. 

Skylt i Husarvikstorget. Bild: Exploateringskontoret


Skylt på Jaktgatan/Bobergsgatan. Bild: Exploateringskontoret

Uppdaterad