dcsimg

Nu börjar vi bygga på Årstafältet

Flygfoto över park- och grönområde
I den västra delen av parken, på den så kallade aktivitetsbryggan, planerar vi ytor för lek och spontanidrott. Bild: White arkitekter

Lördagen den 26 maj kl. 11-15 firar vi byggstarten på Årstafältet! Kl. 11.30 tar Karin Wanngård, finansborgarråd (s), ett första spadtag tillsammans med representanter för byggaktörerna i den första bybyggelseetappen.

Under hela evenemanget finns representanter för Stockholms stad, entreprenörerna och byggaktörerna på plats med information och aktiviteter. Vi bjuder på fika, guidade gåturer, tipspromenad och barnaktiviteter.

Plats: på Årstafältet, ca 200 meter söder om tvärbanans station Årstafältet.

Markarbeten startar i juni

I juni 2018 startar arbetena med att förbereda marken för de första bostadskvarteren på Årstafältet. Marken ska förstärkas och nya ledningar för vatten, avlopp och el ska grävas ner. Dagvatten-dammarna och delar av parken ska anläggas. Arbetena kommer att ta ungefär tre år.

I slutet av 2019 är det beräknad byggstart för de första bostäderna. Första inflyttning blir troligtvis under 2021. Hela Årstafältet beräknas vara färdigbyggt 2030.

Om nya Årstafältet

Stadens mål är att Årstafältet ska bli en levande och varierad stadsdel med 6 000 nya bostäder, skolor, förskolor och lokaler för butiker och verksamheter. Mitt i området anlägger vi en park som blir lika stor som Skansen.

Läs mer om Årstafältet-projektet och de pågående och kommande markarbetena.

Uppdaterad