dcsimg

Atrium Ljungberg får markanvisning i östra Hagastaden

Atrium Ljungberg har vunnit Stockholms stads och Stockholms läns landstings markanvisningstävling i östra Hagastaden. I mars i år bjöd Stockholms stad och Stockholms läns landsting in till en markanvisningstävling för ett nytt kvarter i östra Hagastaden. Kvarteret har ett strategiskt läge och är beläget precis vid E4 Uppsalavägen och markerar en entré till Stockholm. Tävlingen avsåg fastigheterna Solna Haga 3:6 och en del av Solna Haga 4:17 som omfattar byggrätt om cirka 16 000 - 20 000 kvadratmeter BTA kontor.

– Atrium Ljungberg är en långsiktig och engagerad aktör i området. Markanvisningen kommer medge ett välbehövligt tillskott av kontorsplatser. Något som behövs för att möta de framtida behoven i området, säger stadens projektchef vid exploateringskontoret, Eleonor Eklind Forslin.

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, säger:

– Vi är mycket glada över att få möjlighet att fortsätta bidra till utvecklingen av Hagastaden. Vi har redan idag ett stort engagemang i stadsdelen bland annat genom vårt projekt Life City som ska uppföras på överdäckningen av Essingeleden. Utöver det äger och förvaltar Atrium Ljungberg fastigheter om drygt 90 000 kvadratmeter i Hagastaden. Med denna markanvisning får vi möjlighet att fortsätta vårt långsiktiga arbete med att bygga attraktiva stadsmiljöer.

Byggstart för kvarteret beräknas ske under 2022 och stå färdigt 2024. Markanvisningsavtalet är villkorat av beslut i Stockholm stads exploateringsnämnd, samt beslut i landstingsfullmäktige. Exploateringsnämnden sammanträder den 14 juni.

Föredragningslista inför exploateringsnämndens sammanträde den 14 juni.

Om Stockholms stads markanvisningstävlingar

Atrium Ljungbergs pressmeddelande

 

Uppdaterad