dcsimg

Bästa platsen - tyck till om Kista-Järva

För att skapa en stad för alla behöver vi planera långsiktigt och med förståelse för stockholmarnas intressen. Under sommaren genomför staden därför en digital dialog i området Kista-Järva.

Stadens övergripande stadsplanering utgår från Stockholms översiktsplan, som på lång sikt visar hur vi vill att vår stad ska vara.

I översiktsplanen lyfter vi särskilt fram fyra fokusområden som är viktiga att utveckla när det gäller bostäder, stadsutveckling och social hållbarhet. Kista-Järva är ett sådant fokusområde, med stora möjligheter att vidareutvecklas. Här finns betydelsefulla arbetsplatsområden, flera centrum, bra kommunikationer och fina naturområden. Men området behöver kompletteras med fler bostäder, nya skolor, förskolor och annan service – som ska bidra till mer liv och rörelse och ökad trygghet.

Vi vill gärna veta vilka platser som du tycker om, och vilka platser som du tycker skulle behöva förbättras. Dina synpunkter är viktiga för oss för att utvecklingen av området ska bli så bra som möjligt.

Du hittar enkäten här på webben. Där kan du enkelt markera dina platser på en karta.

Uppdaterad