dcsimg

Bästa platsen - tyck till om Kista-Järva

För att skapa en stad för alla behöver vi planera långsiktigt och med förståelse för stockholmarnas intressen. Under sommaren genomförde staden därför en digital dialog i området Kista-Järva.

Stadens övergripande stadsplanering utgår från Stockholms översiktsplan, som på lång sikt visar hur vi vill att vår stad ska vara.

I översiktsplanen lyfter vi särskilt fram fyra fokusområden som är viktiga att utveckla när det gäller bostäder, stadsutveckling och social hållbarhet. Kista-Järva är ett sådant fokusområde, med stora möjligheter att vidareutvecklas. Här finns betydelsefulla arbetsplatsområden, flera centrum, bra kommunikationer och fina naturområden. Men området behöver kompletteras med fler bostäder, nya skolor, förskolor och annan service – som ska bidra till mer liv och rörelse och ökad trygghet.

I somras gjorde vi därför en enkät vi kallade för Bästa platsen. Vi ville veta mer om vilka platser i Kista-Järva man tycker om och vilka som kan bli bättre.

Synpunkterna och tankarna är viktiga för oss när vi fortsätter arbetet med att utveckla området. Enkäten är avslutad nu och du kan se resultatet via länken nedan.

Så här tyckte man om Kista-Järva

Uppdaterad