dcsimg

Samråd om 70 lägenheter längs Grimstagatan

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget att bygga 70 nya bostadsrätter mellan Bergslagsvägen och Grimstagatan i Vällingby. Samrådet pågår fram till 4 september 2018.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslag som gör det möjligt att bygga cirka 70 nya lägenheter mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen. Området som berörs ligger i gränsandet mellan Vällingby och Grimsta och består idag av en sluttande gräsyta.

I planen föreslås ett hus i fem till sex våningar med sammanlagt cirka 70 bostadsrättslägenheter. Parkeringsgarage byggs under bebyggelsen med angöring från Grimstagatan som får en ny gångbana.

Planområde

Planområdet ligger mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen och omfattar cirka 4000 m2. Hela planområdet är en del av fastigheten Grimsta 1:2 som ägs av Stockholms stad. Planområdet täcker en del av Grimstagatan samt ett parkområde.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 19 juni – 4 september 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls torsdag den 23 augusti klockan 17.30 – 19.30, i Grimstaskolan, Kanngjutargränd 12, Vällingby. 

Läs mer om projektet

Uppdaterad