dcsimg

Samråd om skola på Stora Essingen

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget att bekräfta befintlig skolverksamhet i fastigheten Essingevarvet 31 på Stora Essingen. Förslaget innebär också en mindre ändring av fastigheten Essingevarvet 28 som gör det möjligt att inreda vindsvåning med ytterligare bostäder.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gäller fastigheten Essingevarvet 31 där ny detaljplan innebär att nuvarande användning som skola bekräftas. 

Vidare prövas en mindre planändring för grannfastigheten Essingevarvet 28. Ändringen skulle göra det möjligt att inreda vindsvåning med ytterligare bostäder inom befintlig byggnadsvolym.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5 juni – 5 juli 201 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls 14 juni klockan 17.00 – 18.30 i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Mer om projektet

Uppdaterad