dcsimg

Programarbete centrala Skärholmen

Den 14:e juni fattade Exploateringsnämnden beslut om att starta ett programarbete för centrala Skärholmen. Hemsö, som vill etablera ett sjukhus i Skärholmen, får en tidig markreservation.

Programarbete för centrala Skärholmen

Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen kommenterar:

Centrala Skärholmen är den naturliga mittpunkten och mötesplatsen i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. En levande och viktig plats! Att vi nu påbörjar ett programarbete innebär att platsen utvecklas för att möta framtida behov. Ett sjukhus innebär förbättrad service för skärholmsborna men också ett stort tillskott av arbetsplatser, något vi ser mycket positivt på!

Programarbetet kan ses som ett helhetsgrepp som möjliggör fortsatt utveckling av centrala Skärholmen. Det är en komplex plats och en viktig knutpunkt. Under cirka ett och ett halvt år framåt kommer förutsättningarna för bostadsbebyggelse, handel, lokaler, kontor och kopplingar och trafiklösningar att utredas. 

Programarbetet kommer att ledas av Stadsbyggnadskontoret och deltagande parter föreslås vara Skärholmen Retail AB, Hemsö AB samt Exploateringskontoret. Samverkan med SLL kring trafikutredningar och kollektivtrafikkopplingar är en viktig förutsättning för programarbetet. Även Huddinge kommun och Trafikverket med projekt Förbifart Stockholm är viktiga samverkansparter för programmet.

Beslutet hittar du i Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad