dcsimg

Nya byggaktörer på återlämnade kvarter

I våras blev det en del medial uppmärksamhet kring Hagastaden efter det att byggbolagen Järntorget och systerbolaget Abacus valde att lämna tillbaka sina båda markanvisningar i området med hänvisning till den ekonomiska risken. Om exploateringsnämndens sammanträde den 23 augusti går som väntat så innebär det att båda kvarteren då tagits över av nya aktörer.

Kvarteren det handlar om är 8, Organellen och 9, Lysosomen. Det senare kommer bebyggas av SKB, Stockholms kooperativa bostadsförening, en anvisning som redan klubbats. Augustiärendet handlar om Organellen som i och med nämndbeslutet föreslås anvisas till bolaget Besqab.

– Detta beslut är välkommet och positivt för oss, säger projektchef Eleonor Eklind Forslin på exploateringskontoret. Det innebär att vi kan arbeta vidare utan större störningar i tidplanen och att vi undviker dyra och komplicerade provisorier, temporära åtgärder och avbrott i stadens egna kringliggande entreprenader.

Byggbolaget Besqab har de senaste åtta åren fått 14 markanvisningar i Stockholms stad, men ingen i Hagastaden. 2019 planeras byggstart ske för källarvåningen. Därefter tar staden över för att bygga gata innan bolaget tillträder marken för att resa huset. En markanvisning är en option för en byggaktör att ensam förhandla med staden kring ett specifikt kvarter.

Här kan du läsa hela ärendet

Uppdaterad