dcsimg

Runda huset markanvisas – till Vectura Fastigheter

Visionsbild - Runda märkesbyggnaden i Hagastaden, kvarteret Forskaren, till höger i bild
Idéskiss runda huset till höger i bild. Illustration: Andersson Jönsson/Stockholms stad.

Nu är det klart vem som får bygga den runda märkesbyggnaden i Hagastaden, kvarteret Forskaren. Vectura Fastigheter AB har lämnat ett förslag som ligger i linje med stadens visioner kring Life Science. Ett markanvisningsavtal förväntas beslutas på exploateringsnämndens sammanträde den 23 augusti.

Många har undrat vad den runda byggnaden som länge kunnat ses på planskisser och modeller ska bli för något. Svaret är en öppen och publik plats som riktar sig till en bred allmänhet. Vectura Fastigheter AB har, med sina ägare i Investor och Wallenbergsfären, goda förutsättningar att lyckas med detta projekt.

- Med markanvisningen kommer fokus bland annat ligga på utställarverksamhet, informations- och utbildningsverksamhet kring Life Science. Vi är övertygade att byggnaden och dess innehåll kommer bidra till att skapa en attraktiv och levande plats i Hagastaden, kommenterar Stefan Hansson (S), biträdande finansborgarråd i Stockholms stad.

Om och när ärendet klubbas i exploateringsnämnden börjar planeringen kring vad huset ska innehålla och hur det ska utformas mer i detalj. Klart är att det ska finnas en caféverksamhet och aktiviteter med koppling till forskning och utbildning som kan locka en bred allmänhet, inte minst barn och unga. Men också konferensmöjligheter och kontor. Den publika bottenvåningen omfattar 3600 kvm. En markanvisning är en option för en byggaktör att ensam förhandla med staden för en fastighet.

Läs tjänsteutlåtandet:
Markanvisning för kommersiella lokaler med koppling till Life Science inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarter Forskaren i Hagastaden, Norrmalm, till Vectura Fastigheter AB.

Uppdaterad