dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 47

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 47 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Helgarbeten

Eventuellt kommer spontarbeten pågå i Katarinaschaktet helger mellan vecka 47 och vecka 5. Besked om detta kommer inom kort.

Pålning och andra, tystare, grundläggningsarbeten kommer att pågå i Katarinaschaktet under helger vecka 47 till vecka 50.

Efter jul till och med vecka 5 kommer borrning av bult och betongarbeten att utföras helger i Katarinaschaktet, vilket kan orsaka en del buller.

Nattarbeten

Under vecka 48 kommer eventuellt lyft av balkar att börja utföras nattetid på ytan bakom den nya t-baneentrén. Arbetena bullrar inte nämnvärt men backsignaler och lastbilar kan komma att höras.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Vecka 2 (2019) kommer sprängningsarbetena för en bussterminal i Katarinaberget att sätta igång och börja märkas av för verksamheter i närområdet. Arbetena kommer orsaka vibrationer vid sprängning samt stomljud vid borrning.

Sprängsalvorna vid tunneldrivning är betydligt längre än vid ovanjordsprängning där smällen är över på under en sekund. Tunnelsalvor kan komma att bli upp till tio sekunder långa och kan liknas vid ett smatterband.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, kommer man vecka 48 att börja såga betong och lyfta bort balkar. Sågningen utförs dagtid och balkarna kommer att lyftas nattetid, på tider då tunnelbanan inte går. Lyften är inte särskilt bullrande men backsirener och lastbilsmotorer kan komma att höras

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Det kommer att utföras en långhålsborrning 47 meter vågrätt under Katarinavägen från arbetsområdet vid Lokattens trappa. Etableringen av detta arbete har blivit framskjutet och borrningen planeras att starta under vecka 47. Detta arbete beräknas pågå i cirka tre veckor och ska inte vara särskilt bullrande. Hålet borras i etapper, först en smalt hål, 75 mm, som sedan utökas i omgångar tills det är 450 mm i diameter.

Katarinaschaktet

I Katarinaschaktet pågår spontarbeten tvärs över gropen. Inom kort kommer de att testa att vibrera ned spontplank, vilket är en snabb men högljudd metod. Om marken inte tillåter vibrering kommer spontrör att roteras ned i fortsättningen, vilket är en tystare men långsammare och dyrare spontmetod.

Arbetena med att spränga bort en mindre mängd berg under gångbron mellan Ryssgården och Katarinahuset är i stort sätt klara. Istället för att spränga knackar (bilar) man nu bort den sista biten av berget. Knackningsarbetet kan pågå några dagar även under vecka 47. Även förstärkning av berget genom bultning och sprutbetong utförs den närmsta tiden vilket kan orsaka stomljud i lokaler närmast arbetena.

Schakt och arkeologiarbeten utförs där den gamla bussterminalen låg. Cirka 40 gamla betongfundament som man kan se sticka upp ur marken ska knackas bort. Vecka 47 börjar man bila, och när de första fundamenten är borta kan man avgöra hur lång tid detta moment kommer att ta.

Arkeologerna håller parallellt på att gräva fram fundamenten till en gammal valvbro. 

Spont och pålning vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron pågår förberedande arbeten för den nya huvudbron. Kajen breddas och grundläggning för brons landfäste utförs. Grundläggningsarbeten består främst av borrning och gjutning av pålar, stag och betongarbeten. Från och med vecka 43 kommer spontarbeten att utföras på Skeppsbron i höjd med Norra och Södra Bankogränd. Under vecka 46 och eventuellt även under vecka 47 kommer stoppslagning av dessa pålar att utföras längs Skeppsbron, vilket dånar en del i perioder.

Innanför ett tält på Skeppsbron används en metod som kallas vattenbilning, vilket innebär att man river med hjälp av en väldigt kraftig vattenstråle. Det ångar en hel del och kan se ut som rökbildning utifrån.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan pågår pålning och vid tunnelbanebron pågår spontningsarbeten. Snart kommer vi utföra schaktningsarbeten i vattnet under tunnelbanebron som förberedelser för ledningskulverten.

I detta skede borras cirka 20 pålar ned till ett djup om 60 meter, cirka en påle om dagen. När pålningen är klart kommer spontarbeten att pågå fram till jul.

Vid Hiltons fasad, nere från Guldfjärdsplan, ska nu ett stigschakt i betong byggas. Det görs etappvis från en ställning som byggs uppåt del för del. Arbetena kommer att preliminärt att pågå till januari. Detta stigschakt kommer sedan att kopplas ihop med kulverten som byggs under gatan och i vattnet

Spont vid Guldfjärdsplan. Foto / Lennart Johansson

Munkbron

Vid Munkbrokajen pågår schaktningsarbeten för en ledningskulvert som kommer att lanseras om en till två månader. Halva kulverten kommer att skeppas in under november. Vid Munkbrokajen, i höjd med Triewaldsgränd, borras pålar för att i framtiden kunna bredda kajen. De färdigborrade pålarna kommer inom kort även att stoppslås, vilket dånar en del.

Nu utför man schaktningsarbeten i vattnet under tunnelbanebron för att skapa plats för lanseringen av kulverten. Foto / Lennart Johansson

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad