dcsimg

Detaljplan för Stadshagen har vunnit laga kraft

Illustration korsningen S:t Göransgatan Mariedalsvägen. Illustratör: David Wiberg.
Illustration korsningen S:t Göransgatan Mariedalsvägen. Illustratör: David Wiberg.

Detaljplan för Stadshagen på norra Kungsholmen vann laga kraft 14 november 2018.

Detaljplan för Stadshagen på norra Kungsholmen vann laga kraft 14 november 2018. Stadsdelen planeras bli tätare och detaljplanen omfattar bland annat cirka 1775 bostäder med varierade upplåtelseformer, grundskola för 750 elever, förskolor med totalt cirka 20 avdelningar samt nya torg och upprustade park- och grönområden. Spaden kan sättas i marken tidigast under senare delen av 2019.

Läs mer om detaljplan för Stadshagen

Uppdaterad